Wydatki na imprezy integracyjne – zmiana podejścia fiskusa

Wydatki na organizację imprez integracyjnych, w których uczestniczą osoby, z którymi wnioskodawca zawarł umowę zlecenia, jak i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pozostające ze spółką w stosunku cywilno-prawnym nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem organu wydatki te powinny być uznane za koszty reprezentacji, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, ponieważ ich głównym celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku firmy na zewnątrz poprzez kreowanie pozytywnych relacji podczas takich spotkań. Kosztem podatkowym będą wydatki tylko w części przypadającej na pracowników. Takie stanowisko wyraził dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej nr 9.01.2018 (0111-KDIB1-2.4010.411.2017.1.MS)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *