Wymiana walut w 2018 r. jednak bez kasy fiskalnej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. podmioty świadczące usługi wymiany walut na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, po 3-miesięcznym okresie przejściowym od dnia wejścia w życie tego rozporządzenia, tj.od dnia 1 kwietnia 2018 r., podlegają bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania tych usług przy użyciu kas fiskalnych. (§ 4 ust. 1 pkt 2 lit.m w zw. z § 9 ust. 1 pkt 1 lub 2). Z tego obowiązku wyłączone są jedynie banki i SKOK-i, a także podmioty dokonujące wymiany walut za pośrednictwem Internetu.

Mając na uwadze liczne postulaty zgłaszane przez podatników Ministerstwo Finansów postanowiło przesunąć termin wprowadzenie obowiązku fiskalizowania wymiany walut za pomocą kas rejestrujących do dnia 1 stycznia 2019 r. Powyższe wynika z opublikowanego w dniu 6 marca 2018 r. projektu rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *