Nowe wzory deklaracji VAT

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług.

Rozporządzenie określa nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M. Zmiana deklaracji związana jest ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2018 poz. 62) wprowadzającej mechanizm tzw. podzielonej płatności. Wprowadzane zmiany we wzorach deklaracji mają na celu dostosowanie deklaracji do ww. zmian w ustawie. Wejście w życie rozporządzenia zostało określone zgodnie z terminem wejścia w życie ustawy nowelizującej na 1 lipca 2018 r.

Nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M stosuje się, począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r, natomiast deklaracji VAT-7K począwszy od rozliczenia za trzeci kwartał 2018 r.

W projektowanym rozporządzeniu umieszczono przepis umożliwiający stosowanie dotychczasowych deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M nie dłużej niż do rozliczenia za wrzesień 2018 r. oraz deklaracji VAT-7K nie dłużej niż do rozliczenia za trzeci kwartał 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *