Wzór wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego – opinie

Z dotychczasowej praktyki wynika, że najbardziej obszerną część wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej stanowi uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, a w niektórych przypadkach przedstawienie samego stanu faktycznego.

Składanie wniosków o wydanie interpretacji na formularzu ORD-IN w zaproponowanym kształcie (podobnie jak w kształcie formularza ORD-IN obowiązującego obecnie) spowoduje, że w wielu przypadkach wniosek będzie się składał z dużej liczby załączników ORD-IN/A.

PKPP Lewiatan chce by wnioski o interpretację były bardziej dogodne dla samych wnioskodawców, a także ułatwiały analizę ich treści organom podatkowym przygotowującym interpretację, w tym celu sugeruje aby rozważyć:

1. odejście od istnienia formularza podatkowego na którym składałoby się wnioski o interpretację i powrót niejako do dowolnej formy takiego wniosku (przy założeniu, że wniosek zawierałby wszystkie te dane, jakie zawiera formularz ORD-IN),
2. w przypadku, gdyby takie rozwiązanie nie znalazło akceptacji Ministerstwa Finansów, proponujemy, aby pozostawić formularz ORD-IN w zaproponowanej wersji z tą jednak modyfikacją, by w przypadkach, gdy np. uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy lub stan faktyczny z uwagi na swoją obszerność nie zmieszczą się we wspomnianym formularzu, odejść od idei załącznika/ załączników ORD-IN/A i umożliwić wnioskodawcom przedstawienie tych elementów wniosku o interpretację w niesformalizownej (dowolnej) formie.

Rada Podatkowa PKPP Lewiata/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *