Czy wyposażenie techniczne podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Wątpliwości te dotyczą przede wszystkim uznania co jest budowlą, a także tego co należy uznać za cześć techniczno-użytkową takiej budowli.

WSA w Rzeszowie w wyroku I SA/Rz 420/13 odniósł się do kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości elementów myjni samochodowej.
Spór dotyczył tego czy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega wyposażenie myjni samochodowej, do której zalicza się: system sterowania, układ podgrzewania wody, układ wysokiego ciśnienia, system zmiękczania wody, ramy, pistolety, lance, dysze, szczotki, złączki obrotowe, odkurzacz, centralny system zasysania monet.

WSA uznał, że powyższe elementy mają niewątpliwie związek użytkowy z myjnią jako budowlą, jednak nie można mówić o związku techniczno – użytkowym. Zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz art. 3 pkt 3 i 9 prawa budowlanego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlega budowla, czyli w tym przypadku części budowlane myjni. Natomiast pozostałe elementy stanowiące jedynie wyposażenie techniczno-technologiczne i nie mieszczą się w definicji budowli ani urządzenia budowlanego.

W konsekwencji, te elementy nie powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości.  WSA odniósł swoje stanowisko do ugruntowanej już linii orzeczniczej dotyczącej farm wiatrowych, w których opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają jedynie fundamentu i maszty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *