Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa a podatek VAT

Zgodnie z art. 2 pkt 27e VATU przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Z powołanego przepisu należy wnioskować, że aby mówić o zorganizowanej części przedsiębiorstwa, dany Zespół składników musi charakteryzować się wyodrębnieniem pod kątem finansowym i organizacyjnym np. mowa tu o oddziale, czy dziale. W przypadku gdy mamy do czynienia ze zbyciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa – nie mają zastosowania przepisy VATU, na co wskazuje art. 6 pkt 1 VATU. Tym samym transakcja zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.
Źródło:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
  • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 10.02.2014 r. (IPTPP2/443-944/13-2/IR)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *