Zmiana metody unikania podwójnego opodatkowania

W związku z implementacją sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r., Konwencji Multilateral Instrument (dalej MLI) Ministerstwo Finansów planuje generalną zmianę metody unikania podwójnego opodatkowania. Takie wnioski płyną z odpowiedzi na interpelację Pana Posła Adama Andruszkiewicza numer 15510, w sprawie podwójnego opodatkowania Polaków pracujących za granicą oraz Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku.

Ministerstwo wskazuje, że celem Konwencji MLI jest zmodyfikowanie sieci istniejących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania poprzez implementację przepisów opracowanych w ramach realizowanego przez OECD programu BEPS (Base Erosion and Profits Shifting). Oprócz Polski, dotychczas Konwencja MLI została podpisana przez 70 jurysdykcji. Jednym z przepisów Konwencji MLI jest regulacja umożliwiająca zmianę metody unikania podwójnego opodatkowania z metody wyłączenia z progresją na metodę zaliczenia proporcjonalnego (art. 5 Konwencji MLI, opcja C). Polska wybrała możliwość stosowania tego przepisu. Stąd też, w przypadku UPO, które Polska wskazała do objęcia Konwencją MLI, przewidujących jako metodę unikania opodatkowania metodę wyłączenia, na podstawie Konwencji MLI Polska zamierza dokonać opisanej zmiany metody. Ministerstwo zastrzega jednak, że w praktyce zmiana metody nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy spełnione zostaną następujące przesłanki:

  • druga strona UPO również wskaże tę UPO do objęcia Konwencją MLI;
  • druga strona UPO nie złoży zastrzeżenia o niestosowaniu wskazanego powyżej art. 5 Konwencji MLI ani też nie zablokuje możliwości zmiany metody przez Polskę;
  • Konwencja MLI wejdzie w życie, a zarówno Polska jak i druga strona dokonają jej ratyfikacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *