Zmiany w akcyzie

31 stycznia 2017 r. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym zakładający zmiany w zakresie zwolnień w akcyzie dla skażonego alkoholu etylowego, które mają przeciwdziałać nieprawidłowościom związanym z odkażaniem alkoholu skażonego w tzw. procedurze węgierskiej.
W wyniku zmian, przy produkcji krajowej zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy skażony (zgodnie z procedurą skażania dopuszczoną we wszystkich państwach członkowskich UE lub dodatkowymi procedurami skażania dopuszczonymi przez Polskę) a analogicznymi warunkami dla zastosowania zwolnienia zostanie obarczony import skażonego alkoholu etylowego. Podczas tzw. nabycia wewnątrzwspólnotowego zwolnieniu podlegać ma alkohol etylowy całkowicie skażony.
Planowo, zmiany mają wejść w życie jeszcze w pierwszym kwartale 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *