Zmiany w prawie autorskim

W wyniku zmian przedmioty prawa autorskiego i praw pokrewnych będą mogły wykorzystywać biblioteki, muzea, instytucje oświatowe, archiwa, uczelnie w celach edukacyjnych, naukowych i informacyjnych, a każdy będzie mógł w celach informacyjnych korzystać z przemówień publicznych, mów, rozpraw, wykładów i kazań. W wyniku zmian z tzw. utworów osieroconych (dotarcie do ich autora lub spadkobierców nie jest możliwe) korzystać będą mogły instytucje kultury (biblioteki, muzea, filmoteki), szkoły, instytucje oświatowe, uczelnie, archiwa, instytuty badawcze i naukowe PAN oraz nadawcy publiczni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *