Znika podatek od betonozy

Z nowego projektu ustawy suszowej zniknął pomysł tzw. podatku od betonozy. Miał on zachęcać samorządy do zwiększania retencji wód i zapobiegania zmianom klimatu w miastach — pisze Portal Samorządowy.

W nowym projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury nie ma wcześniejszej propozycji zmiany w Prawie wodnym w art. 34. . Określała ona, że „zmniejszenie naturalnej retencji terenowej” dotyczy sytuacji, gdy „wykonywanie na nieruchomości o powierzchni pow. 600 m kw. robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem wyłącza więcej niż 50 proc. powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej”.

Przeciw samorządy i spółki

Przepisy zostały złagodzone i teraz zmniejszenie naturalnej retencji terenowej dotyczy nieruchomości o powierzchni powyżej 3 tys. 500 m kw. wtedy, gdy wyłącza „więcej niż 70 proc. powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemie kanalizacji otwartej lub zamkniętej”.

Przeciwne oryginalnemu zapisowi były samorządy i spółki, które wskazywały głównie na podwójne naliczanie opłat. Dodatkowo część gmin  wprowadziło opłaty od właścicieli nieruchomości. Mają one rekompensować utrzymanie systemu zagospodarowania wód opadowych i wpływać na rozszczelnienie powierzchni utwardzonych. Wiele miast  wobec dodatkowych istotnych kosztów utrzymania systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych rozważa wprowadzenie opłat.

Jeden z czynników hamujących

— Patrząc na przetaczające się przez kraj pseudorewitalizacje, w których uszczelnia się jeszcze większe powierzchnie, podatek od betonozy powinien być jednym z czynników hamujących te niekorzystne zmiany, a nawet wymuszającym trend odwrotny —komentuje na łamach serwisu dr Sebastian Szklarek z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii Nauk, autor bloga Świat Wody.

Źródło: Business Insider, Portal Samorządowy

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o podatkach, zapisz się na webinar

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *