Zwolnienie z VAT do 2018 r.

Przypomnijmy, iż decyzją Rady UE 2009/790/WE Polska została upoważniona, do dnia 31 grudnia 2012 r. do przyznania zwolnienia z podatku VAT podatnikom, których roczny obrót nie przekracza równowartości 30 tys. euro, natomiast decyzją wykonawcza Rady UE 2012/769/UE termin ten został przedłużony do końca 2015 r. Polska 23 grudnia 2014 r. zwróciła się z wnioskiem o zezwolenie na dalsze stosowanie zwolnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *