Aplikacja Podatnika KSeF już dostępna

Udostępniono wersję produkcyjną Aplikacji Podatnika KSeF. Aplikacja umożliwia m.in. wystawianie i odbieranie faktur z KSeF oraz podgląd faktur.

Aplikacja jest dostępna na stronie podatki.gov.pl. Aby rozpocząć pracę w aplikacji, należy uwierzytelnić się. Można to zrobić:

  • kwalifikowanym podpisem elektronicznym (dla osób fizycznych),
  • pieczęcią kwalifikowaną (dla podmiotów niebędących osobami fizycznymi) lub
  • podpisem zaufanym.

Każda wystawiona faktura w środowisku produkcyjnym i przesłana do KSeF jest dokumentem wprowadzonym do obiegu prawnego.

Wersja produkcyjna Aplikacja Podatnika KSeF umożliwia:

  • korzystanie z KSeF podatnikom i podmiotom uprawnionym przez tych podatników,
  • zarządzanie uprawnieniami i tokenami,
  • wystawianie i odbieranie faktur z KSeF.

Dodatkowo aplikacja umożliwia bez konieczności logowania

  • podgląd faktury (anonimowy dostęp do e-Faktury po wskazaniu jej indywidualnych cech),
  • weryfikację statusu wysyłki i możliwość pobrania UPO KSeF.

Udostępniona wersja produkcyjna Aplikacji Podatnika KSeF uwzględnia również uwagi i sugestie zgłaszane podczas prowadzonych testów. Ewentualne problemy dotyczące jej funkcjonowania prosimy przesyłać na adres info.ksef@mf.gov.pl

Źródło: Ministerstwo Finansów

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o KSeF, zapisz się na webinar

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *