Dokumenty składane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2011 r. – jednostka nie ma obowiązku badania sprawozdania finansowego zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy o rachunkowości

 

Składane dokumenty Miejsce złożenia
KRS – o ile jednostka jest tam zarejestrowana* urząd skarbowy
podatnicy updof podatnicy updop
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego X X X
Bilans X X X
Rachunek zysków i strat X X X
Dodatkowe informacje i objaśnienia X X X
Sprawozdanie z działalności, sporządzane gdy jednostka ma taki obowiązek X    
Odpis uchwały (postanowienia) o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego X   X
Odpis uchwały (postanowienia) o podziale zysku lub pokryciu straty X    

*Wyjątki przewiduje tu art. 80 ust 3 ustawy o rachunkowości

 

 

Dokumenty składane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2011 r. – jednostka ma obowiązek badania sprawozdania finansowego zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy o rachunkowości

 

Składane dokumenty Miejsce złożenia
KRS – o ile
jednostka
jest tam zarejestrowana
Monitor Polski B urząd skarbowy
podatnicy updof podatnicy updop
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego X X X
Bilans X X X X
Rachunek zysków i strat X X X X
Dodatkowe informacje i objaśnienia X   X X
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym X X X X
Rachunek przepływów pieniężnych X X X X
Sprawozdanie z działalności, sporządzane gdy jednostka ma taki obowiązek X      
Opinia biegłego rewidenta X X   X
Raport biegłego rewidenta       X
Odpis uchwały (postanowienia) o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego X X   X
Odpis uchwały (postanowienia) o podziale zysku lub pokryciu straty X X    

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *