Nowe zarządzanie finansami publicznymi – rządzić też trzeba umieć

Ta druga sytuacja z reguły kojarzy się z podporządkowaniem wobec kogoś – nie lubimy, z poddaniem się komuś– wręcz cierpimy. W obydwu sytuacjach reguła jest prosta – obowiązują zasady kto, komu, jak i gdzie. Takie zasady obowiązują również w życiu codziennym, a szczególne zasady obowiązują przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Taka działalność prowadzona jest również w jednostkach sektora finansów publicznych. Wbrew ogólnie panującemu przekonaniu, że w tych jednostkach każdy robi to co chce, niestety robi to co w przepisach prawnych jest oznaczone i tylko tak postępuje. W ostatnich latach tych obowiązków przybywa w zastraszającym tempie i mało kto zdaje sobie sprawę, komu i do czego jest to potrzebne. W odróżnieniu od przedsiębiorstw prywatnych realizację zadań w JSFP przedstawia się w kilku, ustawowo nakazanych, a nie wybranych przez jednostkę przekrojach jednocześnie. Mamy więc: rachunkowość zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy finansach publicznych (i ustawy o rachunkowości), gdzie szczególne zasady rachunkowości i ewidencji zawarte są w aktach wykonawczych – rozporządzeniach. Równocześnie w ewidencji księgowej muszą znaleźć się zapisy zapewniające sprawozdawczość finansową oraz budżetową w ujęciu tradycyjnym (zgodnie z „tradycyjną” klasyfikacją budżetową), w ujęciu zadaniowym (zgodnie z klasyfikacją zadaniową dot. budżetu zadaniowego) oraz w zakresie wydatków strukturalnych. Pomijając szczególne zasady rachunkowości, których zastosowanie musi zapewnić ewidencję planu finansowego (budżetowego) i jego zmian, zaangażowania planu oraz jego wykonania w okresie bieżącym we wszystkich możliwych przekrojach, wiele osób zastanawia się, po co tak rozbudowana ewidencja i sprawozdawczość? Komu i do czego potrzebne są takie informacje? Czy nie można byłoby, tak jak w przypadku przedsiębiorstw prywatnych, prowadzić ewidencji księgowej w ujęciu zapewniającym wykonanie sprawozdań finansowych? Czy każda jednostka powinna prowadzić ewidencję dot. wydatków strukturalnych? Kto oprócz pracowników komórek finansowo-księgowym winien zostać zaangażowany czynnie w proces planowania i wykonania tych zadań, w tym w czynności związane z kwalifikowaniem i odpowiedzialnością za prawidłowość danych i informacji. Jak przygotować proces, żeby wykonanie zadań nie było zakłócone lub zagrożone błędnym wykonaniem. Komu JSFP przekazują informacje i w jakim celu? Na te i inne pytania nurtujące pracowników jednostek sektora finansów publicznych – nie tylko zatrudnionych w komórkach finansowo-księgowych odpowiemy na prowadzonych szkoleniach z zakresu m.in. kontroli zarządczej, budżetowania zadaniowego i wydatków strukturalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *