Jaka wersja PIT-28 w 2023 roku?

Ministerstwo Finansów przygotowało już nową wersję zeznania PIT-28, które będzie miało zastosowanie do przychodów uzyskanych z tytułu opodatkowania ryczałem ewidencjonowanym w 2022 roku. PIT-28 skierowany jest m.in. do najemców, przedsiębiorców oraz osób trudniących się uprawą roli, chowem, czy hodowlą.

Na rządowej stronie gov.pl pojawiła się już nowa wersja druku PIT-28, która będzie miała zastosowanie do rozliczeń za 2022 rok. Nowy druk jest zaktualizowany i dostosowany do zmian wprowadzonych Polskim Ładem.

PIT-28 w 2023 roku – w jakiej wersji?

Wersją właściwą zeznania PIT-28 o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonywanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2022 rok będzie wersja 25.

Na druku PIT-28 (25) za 2022 rok rozliczy się podatnik, który wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla dochodów (przychodów) uzyskanych: 

  • z pozarolniczej działalności gospodarczej (np. działalność indywidualna, spółki: cywilna, jawna),
  • z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów  o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu,
  • w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Nowy termin rozliczania PIT-28 w 2023 roku

Od 2023 roku podatnicy uzyskujący przychody z ryczałtu ewidencyjnego zyskają więcej czasu na rozliczenie. Za sprawą nowych przepisów Polskiego Ładu ostateczny termin został wydłużony z końca lutego do 2 maja 2023 roku. Więcej o nowych terminach w artykule ,, Do kiedy PIT za 2022 rok? Nowe terminy rozliczeń”.

Źródło: Pit.pl

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *