EVA miarodajnym miernikiem wyników...

W koncepcji EVA koszt kapitału to to, co ekonomiści nazywają kosztem utraconych korzyści (opportunit cost). Jest to stopa zwrotu, jakiej mogliby oczekiwać inwestorzy, lokując pieniądze w portfelu [...]

Czytaj wiecej

Pochodzenie źródeł finansowania...

Podział kapitałów przedsiębiorstwa Wysokość kapitałów zależy od kilku czynników, a mianowicie: formy prawnej przedsiębiorstwa, rodzaju działalności – handlowa, produkcyjna czy usługowa, wysokości [...]

Czytaj wiecej

Pracodawco! Nie rezygnuj ze szkoleń

Poszukując oszczędności wewnątrz firmy znaczna część przedsiębiorstw zaprzestała lub ograniczyła wydatki związane ze szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników. Według ostatnich [...]

Czytaj wiecej

Wykorzystaj kryzys i ucz się

Dynamika zatrudnienia na świecie w ciągu ostatnich kilku miesięcy uległa znacznemu spowolnieniu. Jak podaje Eurostat w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku w strefie euro zlikwidowano 1,22 [...]

Czytaj wiecej

Pages