Jak zbadać co jest tańsze –...

Spółka pozyskuje przede wszystkim kapitał podstawowy tj. akcyjny od akcjonariuszy, a kosztem jego pozyskania jest dywidenda. Koszt pozyskania kapitału zwykłego przez firmę przy stałym wzroście [...]

Czytaj wiecej

EVA miarodajnym miernikiem wyników...

W koncepcji EVA koszt kapitału to to, co ekonomiści nazywają kosztem utraconych korzyści (opportunit cost). Jest to stopa zwrotu, jakiej mogliby oczekiwać inwestorzy, lokując pieniądze w portfelu [...]

Czytaj wiecej

Pochodzenie źródeł finansowania...

Podział kapitałów przedsiębiorstwa Wysokość kapitałów zależy od kilku czynników, a mianowicie: formy prawnej przedsiębiorstwa, rodzaju działalności – handlowa, produkcyjna czy usługowa, wysokości [...]

Czytaj wiecej

Pages