Kwitnie handel zwolnieniami lekarskimi

Korzystając z ograniczeń związanych z pandemią, na rynek medyczny weszły firmy, których działalność ogranicza się do wystawiania zwolnień lekarskich. Jak twierdzą prawnicy, z którymi rozmawiał [...]

Czytaj wiecej

Kara umowna w umowie o pracę

Czy w umowie o pracę można zastrzec karę umowną? Jakie są skutki takiego rozwiązania? Kodeks pracy [KP] nie przewiduje wprost możliwości zastrzeżenia kary umownej w związku z naruszeniem przez [...]

Czytaj wiecej

Pages