Kiedy sprzedaż rzeczy jest zwolniona z PCC?

Ustawodawca przewidział jednak zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych, których wartość rynkowa, zatem zgodnie z powyższym również podstawa opodatkowania, nie przekracza kwoty 1000 zł. Tym samym nie jest wymagane także złożenie deklaracji właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Należy przy tym zauważyć, że przedmiotowe zwolnienie nie dotyczy sprzedaży prawa majątkowych.

Źródło:

  • Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2000r., Nr 86, poz. 959 z późn. zm.).
 
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 

Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *