Kolejne orzeczenie – usługi ubezpieczeniowe bez WHT

WSA w Warszawie: III SA/Wa 2621/19

Po chwilowym przestoju pracy sądów, spowodowanym wybuchem pandemii koronawirusa, zapadł kolejny korzystny dla podatników wyrok w kwestii poboru podatku u źródła od usług ubezpieczeniowych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 9 lipca 2020 r. w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 2621/19 orzekł, że usługi ubezpieczeniowe nie są podobne do usług gwarancji wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p.

Stanowisko WSA

Sąd w ustnym uzasadnieniu wskazał, że usługi wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. podzielić można na dwie grupy. Do pierwszej z nich należą: usługi doradcze, księgowe, badanie rynku, usługi prawne, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń. Natomiast w drugiej grupie znajdują świadczenia o podobnym charakterze do tych powyżej wymienionych. Do tego katalogu nie można jednak zaliczyć usług ubezpieczeniowych.

Sąd po raz kolejny wyjaśnił, co charakteryzuje i odróżnia od siebie umowy ubezpieczenia i umowy gwarancji, potwierdzając, że są to dwa całkowicie inne świadczenia – również na gruncie prawa podatkowego. Co innego jest bowiem istotą gwarancji, a co innego istotą umowy ubezpieczenia.

Początek linii orzeczniczej?

To już kolejne orzeczenie, w którym Sąd – w przeciwieństwie do Organów podatkowych – podtrzymuje stanowisko, że usługi ubezpieczeniowe nie są usługami podobnymi do gwarancji, a w konsekwencji, że nie podlegają one opodatkowaniu podatku u źródła. WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie o sygn. akt I SA/Bd 655/19 zajął tożsame stanowisko.

Autor: apl. radcowski Joanna Ćwik, Kancelaria Podatkowa ADN, www.adn.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *