Kolejne zmiany w akcyzie, nowe obowiązki

Zmiany w akcyzie to nie tylko podwyżka tego podatku w przypadku alkoholu i papierosów czy zapowiedziana obniżka w przypadku nośników energii.

To także nowe obowiązki dla przedsiębiorców. Chodzi o elektronizację ewidencji.

W planie posiedzenia rządu,  znalazł się stworzony w resorcie finansów projekt ustawy o zmianach w podatku akcyzowym. Jednym z jego elementów jest opóźnienie o rok – z z 1 stycznia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r. terminu całkowitej elektronizacja ewidencji i innych dokumentacji.

Opóźnienie ma pozwolić prowadzenie ewidencji i innych dokumentacji również w postaci papierowej do końca 2022 r., by firmy miały czas na właściwe przygotowanie się do prowadzenia ewidencji w postaci elektronicznej.

Pozostałe zmiany to implementacja przepisów unijnego kodeksu celnego, m.in. zmianę regulacji dotyczącej obowiązku przedstawienia właściwym organom przez osobę towarzyszącą wyrobom akcyzowym niepowtarzalnego administracyjnego numeru ewidencyjnego ARC (numer ten będzie mógł być przedstawiony w dowolnej formie, a nie tylko na wydruku e-AD) czy wprowadzenie nowej kategorii podmiotów, które są zobowiązane do złożenia zabezpieczenia akcyzowego o „wysyłającego/sprzedawcę” przy tzw. sprzedaży na odległość.

Zmiany dla alkoholu i handlarzy bronią

W projekcie zostały zawarte także regulacje, których celem jest implementacja dyrektywy Rady (UE) z 29 lipca 2020 r. zmieniającej dyrektywę 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych. Zmiany te dotyczą m.in. dostosowania przepisów akcyzowych dotyczących pomiaru w stopniach Plato w piwie tak, aby składniki piwa, które zostały dodane po fermentacji, były również brane pod uwagę do celów pomiaru w stopniach Plato. W ramach implementacji tej dyrektywy zaplanowane zostało wdrożenie preferencji podatkowych dla małych, niezależnych producentów napojów alkoholowych.

Projekt, który będzie rozpatrywany przez Radę Ministrów, zawiera także zmiany dotyczące m.in. zwolnienia od akcyzy dla wyrobów akcyzowych wykorzystywanych przez siły zbrojne innego państwa.

Źródło: Business Insider

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *