Limit ulgi abolicyjnej stosowany do dochodów za 2021 r.

Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 2123) od 1 stycznia 2021 r. został wprowadzony limit ulgi abolicyjnej. Zdaniem MF, przepisy w zakresie ulgi abolicyjnej, obowiązujące do końca 2020 r. nie realizowały polityki podatkowej w zakresie eliminowanie podwójnego opodatkowania dochodów, a także nie zachęcały do osiągania dochodów w Polsce.

Obecna regulacja przewiduje, że odliczeniu od podatku dochodowego będzie podlegać wyłącznie kwota do wysokości 1360 zł. Wprowadzone ograniczenie dotyczy polskich podatników PIT, uzyskujących zagraniczne dochody z państw, z którymi umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidują metodę proporcjonalnego odliczenia, np. USA, Wielka Brytania, Australia.

Zgodnie z informacją przekazaną przez MF, wejście w życie nowych przepisów dotyczących limitu ulgi abolicyjnej od 1 stycznia 2021 r. oznacza, że mają one zastosowanie do dochodów osiąganych od początku 2021 roku. Tym samym, będą one stosowane przy rozliczeniu podatku za 2021 r., tj. dopiero w 2022 r.

Rozliczenie dochodów uzyskanych w 2020 r. odbędzie się w oparciu o przepisy obowiązujące do 2020 r., a zatem w odniesieniu do tych dochodów będzie można skorzystać z ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *