Luka w VAT w 2017 roku.

Oszacowano, że różnica pomiędzy realnymi wpływami z podatku VAT, a wpływami możliwymi do osiągnięcia w VAT w 2017 r. wyniosła 25 mld zł. Ministerstwo Finansów chce podejmować kolejne działania aby poprawić ściągalność.

„Opierając się na metodyce Komisji Europejskiej dotyczącej szacowania luki w VAT, można oszacować, że w 2017 r. poprawa dochodów z VAT dzięki lepszemu przestrzeganiu przez podatników obowiązujących regulacji (tzw. compliance effect) wyniosła 10,8 mld zł (z 17,4 mld zł uzyskanych w latach 2016 – 2017). Potwierdza to, że wprowadzone instrumenty dotyczące walki z praktykami o charakterze przestępczym w podatku VAT oraz inne działania mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego przyniosły w 2017 r. wymierne efekty” – napisano.

Resort finansów podkreśla, że luka podatkowa uległa ograniczeniu o 6,0 pkt. proc. Wynosiła ona ok. 25 mld zł; tj. ok. 14 proc. potencjalnych wpływów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *