MF: nie będzie likwidacji podatku giełdowego

Zdecydowana większość państw w UE ma podatek od zysków kapitałowych. Polska nie zniesie swojej daniny, która należy do najniższych w Europie – informuje resort finansów.

Rząd realizuje przyjęte w 2019 r. strategie zakładające rozwój rynku kapitałowego i zwiększenie skali oszczędności. Nie ma jednak planów rezygnacji z podatku.

„W Ministerstwie Finansów nie są prowadzone prace nad zmianami zasad opodatkowania dochodów z kapitałów pieniężnych w zakresie innym niż wynikający z realizacji strategii, a więc również mające na celu całkowitą likwidację opodatkowania dochodów z oszczędności kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki” – wyjaśnił wiceminister Artur Soboń w odpowiedzi na interpelację nr 34434.

Chodzi o Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego. Jednym z założeń jest m.in. obniżenie stawki podatku dochodowego od dywidend, w przypadku inwestycji trwających co najmniej 36 miesięcy.

Resort informuje, że wpływy z podatku od odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania oraz udziału w funduszach kapitałowych (art. 30a ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy o PIT) wyniosły:

• w 2021 r. – 1,4 mld zł,

• w okresie od stycznia do maja 2022 r. – 0,5 mld zł.

Według Sobonia w krajach Unii Europejskiej opodatkowanie zysków kapitałowych jest regułą, a nie wyjątkiem. Polski podatek 19 proc. jest jednym z niższych. Więcej płaci się m.in. w Niemczech, Francji i Włoszech. Najwyższą daninę ma Dania – 42 proc. Takiej daniny nie ma Belgia.

Według Konfederacji Lewiatan zniesienie podatku miałoby wymiar antyinflacyjny i zwiększyłoby stopę oszczędności.

Źródło: Rzeczpospolita

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *