Refundacja przez pracodawcę kosztu zakupu okularów

Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia swoim pracownikom okularów korygujących wzrok,  jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Przedmiotowy obowiązek wynika z § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, wydanego na podstawie art. 237 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Należy jednocześnie zauważyć, iż przepisy prawa podatkowego nie określają czy faktura za szkła korygujące powinna być wystawiona na pracodawcę, czy powinna być wystawiona na danego pracownika. Z tego powodu z punktu widzenia podatku dochodowego (zarówno od osób fizycznych, jak i od osób prawnych) nie ma znaczenia, na kogo faktura jest wystawiana. W obu przypadkach pracodawca będzie uprawniony do zaliczenia zwróconego pracownikowi kosztu szkieł korygujących do kosztów uzyskania przychodów i zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych po stronie pracownika. Jeżeliby jednak pracodawca będzie chciał także odliczyć podatek VAT wynikający z faktury na szkła korygujące, to faktura ta powinna zostać wystawiona na niego.

W sytuacji, gdy faktura za nabycie okularów będzie wystawiona na Spółkę, to kosztem uzyskania przychodów będzie kwota netto wynikająca z faktury (podatek od towarów i usług co do zasady nie stanowi kosztu uzyskania przychodów). Jeżeli jednak faktura będzie wystawiona na pracownika, to kosztem uzyskania przychodów będzie cała kwota zwrócona pracownikowi (tj. kwota brutto wynikająca z faktury). Spółka w takiej sytuacji nie może bowiem odliczyć naliczonego podatku od towarów i usług wynikającego z takiej faktury.

Należy jednocześnie pamiętać, iż warunkiem zaliczenia przedmiotowych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest nie tylko posiadanie faktury dokumentującej zakup szkieł/okularów (wystawionej na Spółkę albo pracownika), ale także wydanie przez lekarza okulistę zalecenia, z którego wynika potrzeba stosowania takich szkieł podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Kwota refundacji będzie stanowiła dla pracowników przychód zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jedna myśl na temat “Refundacja przez pracodawcę kosztu zakupu okularów”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *