Nabór do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds Doradztwa Podatkowego

Ministerstwo Finansów zaprasza do zgłaszania kandydatur na członków Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego. Oferta jest skierowana do pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych uczelni oraz do pracowników naukowych instytutu badawczego lub instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk. Aplikacje można składać do 15 września 2022 r.

Do zgłaszania kandydatur zapraszamy osoby, które:

  • posiadają wiedzę i doświadczenie w co najmniej jednej z dziedzin objętych tematyką egzaminu na doradcę podatkowego,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Komisja Egzaminacyjna jest powoływana przez Ministra Finansów na 4-letnią kadencję.

Jak się zgłosić

Do zgłoszenia należy załączyć opinię instytutu lub wyższej uczelni (rektora).

Zgłoszenia wraz z opinią prosimy kierować na adres:
Ministerstwo Finansów, Departament Polityki Podatkowej, 00-916 Warszawa, ul. Świętokrzyska 12.

W załączniku znajduje się wzór formularza dla pracowników naukowych – do wykorzystania przy zgłoszeniu.

Na aplikacje ministerstwo czeka do 15 września 2022 r.

Wykaz dziedzin objętych egzaminem na doradcę podatkowego, a także tryb i zasady działania Komisji Egzaminacyjnej oraz przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego określa:

  • ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2117),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1972).

Wymienione akty prawne, a także informacje dotyczące prac Komisji Egzaminacyjnej oraz egzaminu na doradcę podatkowego, są dostępne w zakładce Egzamin na doradcę podatkowego.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapisz się na webinar


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *