Podatek od garażu podziemnego – co mówi prawo?

Podatek od nieruchomości może objąć swoim zakresem miejsce postojowe, za które płaci jego właściciel. Jeśli miejsce to jest na zewnątrz budynku, posiadacz mieszkania nie reguluje z własnej kieszeni podatku od gruntu – robią to wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa. Natomiast miejsce postojowe w garażu podziemnym podlega opodatkowaniu – jako odrębny lokal z własną księgą wieczystą lub jako część przynależna do lokalu mieszkalnego, bez odrębnej KW.

Garaż podziemny jest dodatkowym atutem kupowanego czy posiadanego mieszkania w obiekcie wielorodzinnym. Czy za miejsce postojowe w takim obiekcie trzeba zapłacić podatek od nieruchomości, czy może wlicza się go do kondygnacji i nie podlega osobnemu opodatkowaniu? Zależy to od projektu domu lub budynku wielorodzinnego. Ile wynosi podatek od garażu i skąd biorą się kontrowersje dotyczące tej kwestii?

Kto i kiedy płaci podatek od nieruchomości?

Płatnikami podatku od nieruchomości mogą być zarówno osoby fizyczne i prawne, jak i prowadzące działalność gospodarczą. Jest wyliczany zasadniczo dla właścicieli nieruchomości, a podstawą dla ustalenia jego wysokości jest decyzja wydawana przez wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. W owej decyzji ustalana jest wysokość zobowiązania podatkowego, a podatek od nieruchomości płatny jest w ratach w terminie do:

·        15 marca,

·        15 maja,

·        15 września,

·        15 listopada

Uchwały rady gmin służą z kolei do określenia wysokości daniny. Najniższa maksymalna stawka podatku od nieruchomości przewidziana jest przy tym dla budynków mieszkalnych lub ich części, zgodnie z art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Wyższe znajdują zastosowanie dla pozostałych budynków lub ich części, a jeszcze większe w przypadku budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą.

Garaż podziemny – czy podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?

Samochód możesz stawiać na zewnątrz budynku mieszkalnego, bezpośrednio na ulicy czy na wyznaczonych miejscach parkingowych przy bloku. Możesz mieć swój własny garaż w bryle budynku jednorodzinnego, a także garaż wolnostojący na posesji. Właściciele mieszkań, zwłaszcza w nowych blokach i apartamentowcach, mogą często skorzystać z opcji wykupienia garażu podziemnego w czasie nabywania lokalu mieszkalnego lub w innym terminie.

Miejsce postojowe w garażu podziemnym może być niebagatelnym wydatkiem, zwłaszcza w przypadku obiektów w dużych miastach. Kosztuje ono nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dodatkowo kupujący musi mieć świadomość, że najprawdopodobniej będzie musiał płacić podatek od nieruchomości za garaż podziemny.

Jak wygląda kwestia opodatkowania podatkiem od nieruchomości garażu podziemnego?

Prawo budowlane wskazuje, że garaż podziemny nie podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Czy oznacza to, że posiadacz miejsca postojowego w takim garażu nie płaci z tego tytułu żadnej daniny na rzecz fiskusa?

Niestety nie, przy czym przepisy są niejednoznaczne i stawki podatku od garażu podziemnego mogą się różnić. Przede wszystkim miejsce postojowe nie zawsze będzie pociągało za sobą obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości przez właściciela mieszkania i jednocześnie jego użytkownika.

Takie miejsce postojowe na zewnątrz budynku mieszkalnego nie jest jego częścią i formalnie należy do wspólnoty lub spółdzielni mieszkaniowej, dlatego to one będą zobowiązane do regulowania zobowiązań podatkowych za posiadaną nieruchomość gruntową. W przypadku miejsca w garażu podziemnym podatek jest już naliczany, ale o tym, ile wynosi w takiej sytuacji, decyduje to, jaki jest jego status prawny.

Miejsce jak lokal

Miejsce postojowe w garażu podziemnym może być wyodrębnione jako samodzielny lokal użytkowy lub wpisane do tej samej księgi wieczystej co mieszkanie, do którego przynależy. W 2021 roku stawka podatku od miejsca postojowego w garażu podziemnym z własną księgą wieczystą wynosiła maksymalnie 8,37 zł za m kw. Takim miejscem postojowym właściciel może swobodnie zarządzać, łącznie z jego niezależnym sprzedaniem czy wynajęciem.

Natomiast w razie wpisania tego miejsca do tej samej księgi co mieszkanie, podatek od garażu podziemnego wyniesie mniej niż 1 zł za m kw. – w 2021 roku było to maksymalnie 0,85 zł za m kw. rocznie.

Wątpliwości organów fiskalnych i podatników

W orzecznictwie znajdują się często skrajnie rozbieżne stanowiska na temat opłacania podatku od garażu podziemnego oraz właściwej stawki. Sądy Administracyjne nie wydają jednoznacznych orzeczeń, w wyniku czego garaż może być odrębnym przedmiotem opodatkowania względem budynku. Stawka podatku od nieruchomości odnosi się wtedy do funkcji użytkowej, czyli niemieszkalnej, dlatego jest znacznie wyższa, niż gdyby garaż został opodatkowany według stawek przewidzianych dla budynków mieszkalnych.

 

Źródło: Money.pl

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *