Termin na złożenie zeznania od \”ryczałtu\” coraz bliżej

…złożyć roczne zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych , tj. zeznanie PIT-28. Wynika to z regulacji art. 21 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Wskazany termin nie koresponduje zatem z typowym terminem, w którym składa się większość zeznań rocznych w przypadku osób fizycznych – 30 kwietnia. W związku z powyższym wymaga podkreślenia fakt, iż przychodów objętych zryczałtowaną formą opodatkowania nie łączy się z przychodami (dochodami), do których zastosowanie ma ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Jednakże, warto również pamiętać, iż nie zawsze można wybrać zryczałtowaną formę opodatkowania w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Z prawa tego nie mogą skorzystać m.in. podatnicy korzystający na podstawie odrębnych przepisów z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego, prowadzący apteki, lombardy czy kantory. Katalog wyłączeń ustawodawca zawarł w artykule 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Z pewnością, zryczałtowana forma opodatkowania może być atrakcyjną i korzystną formą rozliczania się z fiskusem. Przy dokonywaniu wyboru czy dla konkretnej działalności będzie ona optymalna warto zasięgnąć porady specjalistów zajmujących się prawem podatkowym na co dzień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *