Projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych w konsultacjach

Do konsultacji międzyresortowych przekazano projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Procedowane zmiany wyeliminują niejasności natury prawnejUwagi do projektu należy zgłaszać do 20 maja 2022 r.

6 maja br. do konsultacji międzyresortowych został przekazany projekt ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.

Projektowane zmiany mają na celu usunięcie niejasności natury prawnej. Niektóre przepisy mają charakter porządkujący co zapewni spójność i zgodność zmienianych przepisów z innymi regulacjami, w tym unijnymi.

Jakie zmiany

Projektowane zmiany polegają m. in. na:

  • wprowadzeniu modyfikacji w zakresie układu zadaniowego;
  • uelastycznieniu regulacji dotyczących dokonywania zmian w planach finansowych jednostek sektora finansów publicznych, a co za tym idzie – zasad gospodarowania środkami publicznymi;
  • uelastycznieniu procesów związanych z wydatkowaniem środków budżetu państwa;
  • doprecyzowaniu przepisów dotyczących dokonywania wydatków ze środków rezerw celowych;
  • zniesieniu obowiązku sporządzania informacji o przebiegu wykonania ustawy budżetowej za pierwsze półrocze;
  • wprowadzeniu modyfikacji w zakresie przepisów dotyczących państwowego długu publicznego, w szczególności zarządzania długiem Skarbu Państwa;
  • wprowadzeniu nowych lub doprecyzowujących przepisów wzmacniających proces planowania w ramach kontroli zarządczej oraz usprawniających prowadzenie audytu wewnętrznego w sektorze publicznym;
  • wprowadzeniu do systemu finansów publicznych przeglądów wydatków.

Proponowane zmiany umożliwią m.in. efektywniejsze i bardziej elastyczne zarządzanie wydatkami budżetu państwa, długiem Skarbu Państwa, w tym udoskonalenie i usprawnienie istniejących procesów. Usunięte zostaną wątpliwości interpretacyjne w obowiązujących przepisach, co ułatwi ich stosowanie w przyszłości.

Źródło: Ministerstwo Finansów

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zapisz się na webinar


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *