Rozlicz PIT z fiskusem

Przypominamy, iż po raz kolejny, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy składają roczne zeznania na formularzu PIT-37, mogą liczyć na wsparcie administracji Krajowej Administracji Skarbowej w wypełnieniu obowiązku rocznego rozliczenia podatku PIT.

Wystarczy złożyć wniosek PIT-WZ, a właściwy miejscowo urząd skarbowy wypełni za nas deklarację podatkową na formularzu PIT-37. Co istotne, sporządzenie zeznania przez fiskusa jest możliwe nawet wtedy, gdy podatnik uzyskuje dochody od więcej niż jednego pracodawcy czy korzysta z ulg i odliczeń (np. ulgi na dzieci, ulgi rehabilitacyjnej).

W PIT-WZ można wnioskować o:

  • rozliczenie w sposób przewidziany dla małżonków albo osób samotnie wychowujących dzieci,
  • uwzględnienie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów w wysokości innej niż zastosowana przez płatnika przy poborze zaliczek,
  • zastosowanie przysługującego odliczenia z tytułu ulgi rehabilitacyjnej lub ulgi na dzieci,
  • przekazanie na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego (OPP) kwoty w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania.

Wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy możemy podpisać podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym, kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu za rok poprzedni, przy użyciu danych uwierzytelniających, stosowanych przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji – w drodze elektronicznej – posiadacza rachunku bankowego (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem tych podmiotów), nie jest zatem konieczna osobista wizyta!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *