Skarbówka zmienia podejście do darowizn

Chcąc skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizny najbliższa rodzina nie musi zlecać przelewu, ale może wpłacić pieniądze na konto bankowe w gotówce. Ważne, by taką operację wykonał darczyńca, a nie obdarowany. 

Obowiązek zapłacenia podatku od spadków i darowizn zależy od tego, kto komu darowiznę lub spadek przekazuje. Oraz od tego jaka jest wartość takiej operacji. Przepisy dzielą podatników na kilka grup, jedną z nich jest tzw. grupa zerowa, do której przepisy zaliczają najbliższą rodzinę (małżonka, małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierb, pasierbica, rodzeństwo, ojczym i macocha).

Dwa warunki

Osoba o takim statusie może być zwolniona z konieczności uregulowania należności fiskusowi po spełnieniu dwóch warunków. Pierwszy to zgłoszenie otrzymania darowizny do urzędu skarbowego (w ciągu pół roku). Drugi udokumentowania otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, inny rachunek niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, albo przekazem pocztowym.

Izabela Rutkowska, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Savior Legal&Tax w rozmowie z Prawo.pl zwraca uwagę, że do tej pory skarbówka twierdziła, iż aby skorzystać z prawa do zwolnienia podatkowego, najbliższa rodzina musi przekazywać pieniądze przelewem.

Bez przelewu

Jak podaje Prawo.pl w najnowszej interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że przepisy nie wymagają, by otrzymanie środków pieniężnych musiało nastąpić w formie przelewu bankowego. Darowizna gotówkowa w postaci wpłaty na rachunek nabywcy jest dopuszczalna, o ile zostanie właściwie udokumentowana. Fundamentalne znaczenie ma identyfikacja stron umowy, czyli udokumentowanie tego, kto dokonał wpłaty na rachunek nabywcy.

Jednoznacznego podejścia do darowizn gotówkowych nie mogą wypracować również, jak zauważa serwis Prawo.pl, sądy administracyjne, które za każdym razem mówią coś innego: raz twierdzą, że musi być przelew, kiedy indziej, że wystarczy gotówka, która powinna być wpłacona do banku.

Zwolnienie w momencie wpłaty

Według Roberta Smoczyńskiego, radcy prawnego w kancelarii TLA, przekazanie darowizny na rachunek bankowy nabywcy należy rozumieć w ten sposób, że zwolnienie podatkowe przysługuje w momencie wpłaty na rachunek obdarowanego bez względu na źródło przelewu. 

Zdaniem tego rozmówcy serwisu Prawo.pl darowizna nie musi odbywać się poprzez transfer środków z rachunku darczyńcy na rachunek obdarowanego. Wystarczy, że jest to wpłata na rachunek obdarowanego. Orzecznictwo jednak konfrontuje się w tej kwestii z praktyką organów podatkowych. Przechyla raz szalę na korzyść podatników, raz na korzyść organów podatkowych. 

Według Izabeli Rutkowskiej ustawodawca powinien zmienić przede wszystkim brzmienie treści art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, bo wątpliwości w tym zakresie istnieją od lat.


Źródło: PAP Media Room ; Prawo.pl

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 54 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *