\”Sklepik z marzeniami\”, czyli rzecz o sprzedaży domen internetowych

Po pierwsze należy zauważyć, że domena internetowa nie jest rzeczą (zgodnie z art. 45 KC), ponieważ nie można jej przypisać przymiotu materialności. Tym samym jest to istotne w aspekcie podatkowym, ponieważ sprzedaż domeny nie będzie w takim razie klasyfikowane jako dostawa towaru, tylko świadczenie usług.
Wracając do aspektu prawnego, nie możemy mówić o prawie własności do domeny, czy też o właścicielu domeny. Wynika to z tego, że domena powstaje z chwilą jej zarejestrowania, co z kolei wiąże się ze sprzedażą prawa do niej. W związku z tym jest to właściwie prawo do posiadania domeny, czyli do korzystania z niej i pobierania pożytków. Swoboda rozporządzania jest jednak ograniczona.
Sprzedaż domeny internetowej polega natomiast w istocie na zmianie abonenta zarejestrowanego pod tą domeną. Ze względu na to, że taka transakcja ma charakter odpłatny, po stronie abonenta, dokonującego zbycia, będzie powstawał obowiązek podatkowy. Jednocześnie w przypadku zbycia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku, gdy zbywca jest podatnikiem VAT, transakcja jest kwalifikowana jako świadczenie usług i tak opodatkowana.
Ze względu na charakter tej publikacji temat nie został omówiony w sposób wyczerpujący. W najbliższym czasie ukaże się na portalu TaxFin.pl publikacja o tej tematyce.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.)
  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.   

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *