Stopa bezrobocia na koniec kwietnia

W kwietniu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,3 do 0,9 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach, przy czym najsilniejszy miał miejsce w województwie warmińsko-mazurskim o 0,9 punktu do poziomu 20,5%. Jest to warte podkreślenia, gdyż województwo warmińsko-mazurskie jest województwem o najwyższym natężeniu bezrobocia.

Do spadku bezrobocia przyczynił się przede wszystkim spadek liczby nowych rejestracji bezrobotnych oraz wzrost wyłączeń z ewidencji bezrobotnych. Wzrosła także liczba wyłączeń z ewidencji z tytułu podjęcia pracy. Zjawisko wzmożonych wyrejestrowań z tytułu podjęcia pracy było spowodowane zintensyfikowaniem prac sezonowych w budownictwie, rolnictwie, ogrodnictwie, transporcie, turystyce i leśnictwie. Również realizacja programów aktywizacji bezrobotnych z Funduszu Pracy i ze środków unijnych, przyczyniła się do spadku bezrobocia.

 

MPiPS/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *