Student zapłaci podatek, gdy za fuchę dostanie do 200 zł

Jak rozliczyć wakacyjne zlecenia dla studentów? Czy kwoty do 200 zł muszą być opodatkowane? Czy można zastosować kwotę wolną od PIT? Sprawę opisuje „Rzeczpospolita”.

Zleceniobiorcom do 26 lat przysługuje zwolnienie z PIT. Limit nieopodatkowanych przychodów to 85 528 zł rocznie. Ale ulgi nie stosuje się do przychodów rozliczanych ryczałtem, m.in. zleceń do 200 zł dla osób niebędących pracownikiem zleceniodawcy (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT).

– Oznacza to, że firma, która podpisze ze studentem umowę zlecenia na 200 zł, musi potrącić zryczałtowany (bez kosztów) podatek. Wyniesie on 24 zł (200 zł x 12 proc.). Jeśli student nie ukończył 26 lat, nie trzeba płacić za niego składek ZUS – tłumaczy Alicja Borowska-Woźniak, kierownik działu kadr i płac w biurze rachunkowym ASCS-Consulting.

A kwota wolna od PIT, która wynosi 30 tys. zł dochodu rocznie? Z wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że stosuje się ją wyłącznie do opodatkowania według skali. A nie ryczałtowego.

Oznacza to, że przy zleceniach do 200 zł kwoty wolnej nie stosujemy, a student zapłaci PIT od każdej zarobionej złotówki. Nie odzyska bowiem podatku przy rozliczeniu rocznym. Z art. 30 ust. 8 ustawy o PIT wynika, że przychodów opodatkowanych ryczałtem nie wykazujemy w rocznym zeznaniu.

Co zrobić, żeby uniknąć podatku?

– Wystarczy podpisać umowę zlecenia na kwotę wyższą niż 200 zł. Wtedy nie stosujemy już ryczałtu, a wykonawcy przysługuje zwolnienie z PIT, oczywiście pod warunkiem, że nie ukończył 26 lat. Nie trzeba też potrącać składek ZUS – mówi Alicja Borowska-Woźniak.

– Innym rozwiązaniem jest przyjęcie do rozliczenia stawki godzinowej. Wtedy w umowie nie określamy należności kwotowo, nie stosujemy więc przepisu o ryczałtowym podatku – wyjaśnia ekspertka.

Ryczałtu nie będzie także wtedy, gdy połączymy umowy, np. zamiast dwóch podpiszemy jedną, tak żeby należność przekroczyła limit.

A jeżeli student ma więcej niż 26 lat?

– Zlecenie powyżej 200 zł rozliczamy według skali. Naliczamy składki i koszty, potrącamy 12-proc. podatek i wystawiamy po zakończeniu roku PIT-11. Jeśli roczne dochody studenta nie przekroczą kwoty wolnej, będzie mógł ten podatek odzyskać w rozliczeniu rocznym – tłumaczy Alicja Borowska-Woźniak. – Z tego wniosek, że zawarcie umowy zlecenia na większą kwotę niż 200 zł jest korzystniejsze podatkowo zarówno u osób, które nie ukończyły 26 lat, jak i starszych – podsumowuje ekspertka.

Z art. 30 ust. 10 ustawy o PIT wynika, że przy rozliczaniu zleceń do 200 zł, które powinny być opodatkowane ryczałtem, nie można też stosować zwolnień z PIT wprowadzonych przez Polski Ład. Między innymi dla rodziców mających czwórkę bądź więcej dzieci.

Bez względu na sposób rozliczenia wynagrodzenia zleceniobiorcy firma może zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu.

Źródło: Rzeczpospolita

Webinar podatkowy

ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *