Styczeń 2017 – wykonanie budżetu i stan środków walutowych

Ministerstwo Finansów poinformowało, iż wykonanie budżetu państwa w styczniu 2017 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2017 r. wg. szacunkowych danych wyniosło:
• dochody 37,0 mld PLN, tj. 11,4 % (o 20,3 % wyższe niż w za okres styczeń 2016)
• wydatki 30,2 mld PLN, tj. 7,9 %
• nadwyżka 6,7 mld PLN (ustawa budżetowa zakłada deficyt w wysokości 59,3 mld PLN)

Jednocześnie MF poinformowało, iż w ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w styczniu 2017 r. dokonano następujących płatności w walutach obcych:
• kapitał – równowartość 66,7 mln EUR (292,2 mln PLN),
• odsetki – równowartość 582,8 mln EUR (2.548,7 mln PLN).

Powyższe oznacza, iż stan środków walutowych na rachunkach budżetowych na koniec stycznia 2017 r. wyniósł łącznie 7.727,5 mln EUR (33.466,2 mln PLN)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *