Przejmując zakład pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy, nowy pracodawca wystawi PIT-11

Interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 11 lutego 2011 r. (IPPB2/415-1049/10-4/AS)

Przepisy podatkowe nie zawierają szczegółowych regulacji dotyczących konsekwencji przejścia pracowników w oparciu o art. 231 kodeksu pracy. Organy podatkowe stoją na stanowisku, iż sukcesja praw i obowiązków wynikająca z kodeksu pracy powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w sferze podatkowej. W konsekwencji, to na pracodawcy, którzy przejmuje zakład pracy, spoczywają obowiązki m.in. w zakresie sporządzenia informacji PIT-11 dla pracownika za cały rok podatkowy. Niemniej, spotykane są również odmienne stanowiska w tej kwestii.

Jedna myśl na temat “Przejmując zakład pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy, nowy pracodawca wystawi PIT-11”

  1. Na kwotę zobowiązania które przejełam składa się pożyczka i kilka zobowiązań na kontrahentów. Wprowadzone do księg aktywa minus wprowadzone do księg pasywa dały mi wartość 340.014,00 (wartość z wyceny). Natomiast wartość godziwa zawarta w akcie notarialnym to 294.000. Po rozksięgowaniu na „szubieniczkach” na koncie rozrachunkowym mam saldo Ma w wysokości 46.014,00 (340.014 – 85.000 akcje na kapitał zakładowy i – 209.000 agio emisyjne na kapitał zapasowy). Wydaje mi się, że jest to wartość ujemna firmy, którą muszę zaksięgować na przychodach przyszłych okresów gdzie później odpisuję to w przychody pozabilansowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *