Zasady rozliczenia umów barterowych

Zawierając taką umowę należy pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu takiej transakcji. Najczęściej w tym celu każda ze stron wystawia fakturę. Tym samym powstaje przychód podlegający opodatkowaniu, jednakże ze względu na to, że wartości świadczeń są takie same, transakcja staje się podatkowo neutralna w zakresie podatku dochodowego.
Umowa barterowa może również obejmować towary lub usługi, które podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W takim wypadku należy przyjąć, że podstawą opodatkowania jest wszystko co stanowi zapłatę. Tym samym świadczenia o charakterze niepieniężnym również będą opodatkowane. Warto w tym miejscu zauważyć, że co do zasady umowa barterowa jest neutralna podatkowo również w zakresie podatku VAT, jednakże nie zawsze, ponieważ usługi lub towary będące przedmiotem transakcji mogą być opodatkowane według różnych stawek.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.     

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *