Kwota zmniejszająca podatek dochodowy

Kwota zmniejszająca podatek umożliwia zmniejszenie zaliczek na podatek dochodowy. Dzięki temu wzrasta wynagrodzenie netto dla zatrudnionego lub realny zysk w miesiącu dla przedsiębiorcy.

Kwota zmniejszająca podatek jest „pochodną” kwoty wolnej od podatku. Z tego powodu lista osób które skorzystają na kwocie wolnej od podatku jest taka sama jak lista beneficjentów kwoty zmniejszającej podatek.

Kwota zmniejszająca podatek daje korzyści (zwiększa miesięczne zarobki) przede wszystkim osobom pobierającym wynagrodzenie w oparciu o umowę o pracę lub umowę zlecenie oraz przedsiębiorcom rozliczającym podatek PIT na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Kwota zmniejszająca podatek nie przyniesie korzyści przedsiębiorcom którzy wybrali rozliczanie PIT-u w formie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej.

Działalność nierejestrowa a kwota zmniejszająca podatek

Jedną z zalet działalności nierejestrowej jest brak obowiązku płacenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Rozliczenie PIT-u jest w takim przypadku rozpatrywane w skali roku.

Kwota zmniejszająca podatek a kilku płatników

Płatnikiem jest np. pracodawca lub organ rentowy. Możliwy jest przypadek rozliczania PIT-u jednej osoby przez kilku płatników. Jak to wygląda od strony kwoty zmniejszającej podatek?

Podatnik ma możliwość podziału kwoty zmniejszającej podatek pomiędzy dwóch lub trzech płatników (nie więcej niż trzech) w drodze oświadczenia. Raz złożone oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnych latach (przedłuża się automatycznie).

Osoba zatrudniona na dwóch etatach u dwóch różnych pracodawców może wnioskować o podział, wtedy miesięczna kwota zmniejszająca podatek osiągnie wartość miesięczną 150 zł. W przypadku podziału na trzech płatników, miesięczna kwota zmniejszająca podatek uzyska wartość 100 zł.

Progi podatkowe PIT w 2023 r.

Stawka podatku PIT jest zależna od wielkości dochodu osiągniętego w danym roku:

  • do 120 tys. zł rocznie – pierwszy próg podatkowy, stawka PIT w wysokości 12%
  • powyżej 120 tys. zł rocznie – drugi próg podatkowy, stawka PIT w wysokości 32%
 
Źródło: Infor.pl

Webinar podatkowy


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ 517 263 211 biuro@adnpodatki.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *