Będą zmiany do porozumienia ws. dostaw gazu z Rosji

Dotyczy ono budowy systemu gazociągów dla tranzytu rosyjskiego gazu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach rosyjskiego gazu do Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 25 sierpnia 1993 r. oraz do Protokołu o wniesieniu zmian do Protokołu Dodatkowego do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 sierpnia 1993 r. podpisanego 12 lutego 2003 r.
 
Wydanie przez ministra właściwego ds. członkostwa w UE opinii o zgodności z prawem UE projektu każdej zawieranej przez Polskę umowy międzynarodowej jest wymogiem ustawowym. Wydawana w tym trybie opinia jest wyłącznie opinią prawną i nie stanowi przeszkody w  podpisaniu umowy. Decydujące znaczenie ma  uchwała Rady Ministrów i wydane na jej podstawie pełnomocnictwo do podpisania umowy międzynarodowej.

MSZ/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *