Bez tajemnic o polskiej hydrogeologii

Seminarium było przede wszystkim okazją do wymiany poglądów na tematy istotne dla środowiska hydrogeologicznego. Spotkanie podzielone było na pięć paneli tematycznych, podczas których dyskutowano m.in. o wyzwaniach, jakie stoją przed polską hydrogeologią. Rozmawiano o kwestiach związanych z wyznaczaniem stref ochronnych Głównych Zbiorników Wód Podziemnych oraz o kierunkach rozwoju geotermii w Polsce.

Wymiana spostrzeżeń i sugestii jest niezwykle potrzebna, szczególnie z uwagi na fakt, że rok 2010 obfituje w ważne wydarzenia dla polskiej hydrogeologii. We wrześniu tego roku w Krakowie odbędzie się XXXVIII Światowy Kongres Hydrogeologiczny IAH, który zgromadzi hydrogeologów oraz środowisko naukowców z całego świata.

MŚ/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *