Rozpoczęcie amortyzacji środka trwałego zgodnie z MSSF

MSR 16 Rzeczowe Aktywa trwałe wskazuje, ze należy dokonywać amortyzacji środków trwałych przez cały czas ich dostępności do użytkowania. Jeśli w pani firmie rozpoczęto produkcję za pomocą maszyny już w miesiącu marcu, to oznacza, ze była ona już dostępna do użytkowania w marcu. Zatem za miesiąc marzec powinien być naliczony pierwszy odpis amortyzacyjny.

MSSF/MSR zwracają uwagę, na realizację zasady współmierności przychodów i kosztów. Jeśli maszyna przynosiła jednostce korzyści w miesiącu marcu poprzez produkcję wyrobów, które mogły być już sprzedawane, to wynik finansowy powinien być zmniejszony o koszty użytkowania tej maszyny.

Otrzymując w maju dokumenty z informacją o rozpoczęciu pracy przez maszynę dwa miesiące wcześniej powinna Pani na potrzeby rachunkowości uwzględnić ten fakt i naliczyć za te dwa miesiące amortyzację. Nić ten fakt i naliczyć za te dwa miesiące amortyzację.

Obecnie biegły najprawdopodobniej zaproponuje państwu korektę do sprawozdania finansowego polegająca na obciążeniu wyniku finansowego amortyzacją za miesiąc marzec, kwiecień i maj.

Ważne
Ustawa o rachunkowości wprawdzie wskazuje iż rozpoczyna się naliczanie amortyzacji od momentu przyjęcia środka trwałego do użytkowania, ale to nie oznacza, ze momentem przyjęcia środka trwałego jest sporządzenie dokumentu OT i wprowadzenie składnika aktywów do ewidencji środków trwałych. Jeśli istnieją dowody na to, ze składnik był wcześniej użytkowany, przynosił korzyści ekonomiczne to należało wprowadzić go wcześniej do ewidencji i wcześniej rozpocząć naliczanie odpisów umorzeniowych.

W omawianym zakresie zatem nie ma istotnych różnic między uregulowaniami MSSF/MSR a ustawy o rachunkowości.

Podstawa prawna
MSR 16 par 50-59
Art. 32 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm)

zobacz również:

Jedna myśl na temat “Rozpoczęcie amortyzacji środka trwałego zgodnie z MSSF”

  1. jeśli przedmiot usługi został wykonany w 2010 roku – to powinna być faktura przypisana do 2010r. prosze sprawdzić czy nie jest możliwa korekta planu- nawet 29 grudnia takie zmiany bywają mozliwe, to po pierwsze. Po drugie dlaczego zadania z 2011 r były wykonane w 2010r?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *