Brak przychodu u wypłacającego dywidendę rzeczową

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 29 kwietnia 2010 roku (sygn. akt III SA/Wa 374/10) – wyrok nieprawomocny.

Wyrok WSA w Warszawie jest kolejnym korzystnym dla podatników orzeczeniem odnoszącym się do opodatkowania dywidendy rzeczowej po stronie spółki dokonującej podziału zysku. Podobnie jak wcześniejsze wyroki WSA w Poznaniu (wyrok z 7 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Po 98/11) czy też WSA w Kielcach  (wyrok z 25 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Ke 120/10) , Sąd w Warszawie stwierdził, że na gruncie obowiązujących przepisów podatkowych wydanie składnika majątku tytułem wypłaty rzeczowej dywidendy  nie powinno być traktowane jako odpłatne zbycie tego składnika majątku. W efekcie taka czynność jest neutralna podatkowo. Wyrok WSA w Warszawie ma wpływ na ugruntowanie się korzystnej dla podatników linii orzeczniczej, co otworzyłoby podatnikom większe możliwości efektywnej podatkowo restrukturyzacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *