Czy członek rady nadzorczej może być równocześnie członkiem zarządu?

Tym samym wydaje się problematyczne łączenie funkcji członka zarządu z funkcją członka rady nadzorczej. Ustawodawca wprowadził wprost taki zakaz w art. 387 § 1 KSH, który stanowi, że członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej. Tym samym z przywołanego przepisu jednoznacznie wynika, że nie ma możliwości łączenia tych dwóch funkcji, w zakresie jednej spółki.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 265 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.      

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *