Czy możemy odliczyć VAT od usług cateringowych?

W przypadku usług gastronomicznych – w lokalu/restauracji, natomiast w wypadku usług cateringowych – poza lokalem. Ustawodawca wskazał w art. 88 ust. 1 pkt 4 VATU,  że obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku należnego nie ma zastosowania do usług gastronomicznych nabywanych przez podatnika. Tym samym podatnik nie ma prawa do odliczenia w przypadku usług gastronomicznych. Niewskazanie jednak w VATU usług cateringowych, jako wyłączonych z prawa do odliczenia, należy rozumieć, że ustawodawca dopuścił w tym wypadku możliwość odliczenia VAT. Oczywiście usługi cateringowe nabywane przez podatnika muszą być nabyte w celu wykorzystania ich do wykonywania czynności opodatkowanych.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.)
Adrian Bogusławski – prawnik, redaktor TaxFin.pl
 
Publikacja ma charakter jedynie informacyjny. Jednocześnie  w przypadku publikacji, w której źródłem jest interpretacja indywidualna, należy pamiętać, że interpretacja indywidualna dotyczy jedynie  podmiotów  wskazanych w interpretacji i to w konkretnym, wskazanym w przedmiotowej interpretacji, przypadku.           

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *