Czy okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony może zostać skrócony?

Do tych sytuacji należy niewątpliwie zaliczyć zmianę pracy, podyktowaną decyzją pracownika.
Ustawodawca przewidział skrócenie 3 – miesięcznego okresu wypowiedzenia w wypadku, gdy pracodawca ogłosi upadłość lub likwidację, jak również z innych przyczyn, które nie dotyczą pracownika. Decyzja o skróceniu tego okresu leży jednak po stronie pracodawcy.
W wypadku skrócenia okresu wypowiedzenia przez pracodawcę, w zaistniałych powyżej okolicznościach, pracownikowi przysługuje jednak odszkodowanie za pozostały okres wypowiedzenia. Istotnym jest, że okres, za który pracownik otrzyma odszkodowanie wliczy się danemu pracownikowi, do jego okresu zatrudnienia.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.)
Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.      

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *