Czy urlop wychowawczy wyłącza możliwość rozwiązania umowy o pracę?

Istnieją jednak okoliczności, które dają pracodawcy prawo do rozwiązania umowy z pracownikiem, pomimo powyższych okoliczności.
Mianowicie, w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji, pracodawca może rozwiązać umowę. Ponadto rozwiązanie umowy jest możliwe również w wypadku, gdy zachodzą przyczyny, które uzasadniają rozwiązanie danej umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 1861 § 1 KP).
Jednocześnie może dojść do sytuacji, w której pracownik złożył wniosek o urlop wychowawczy dopiero po dokonaniu przez pracodawcę czynności, które mają na celu rozwiązanie umowy. W takim przypadku pomimo złożenia wniosku, umowa zostanie rozwiązana.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.)

Adrian Bogusławski – redaktor portalu TaxFin.pl, absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek: prawo oraz studiów podyplomowych z prawa podatkowego. Certyfikowany trener biznesu. Współpracował z najlepszą firmą szkoleniową w kraju (wg. rankingu "Book of Lists 2013”) m.in. przy projektach realizowanych dla Ministerstwa Finansów i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Obecnie pracuje w tym podmiocie, przy projektach realizowanych dla jednostki Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto współpracuje z jedną z kancelarii prawnych w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnych uwzględnieniem spółek kapitałowych. Autor wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w szczególności z zakresu podatku VAT.      

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *