Dobrowolne e-faktury od października 2021 r.

25.02.2021


Autor: Maciej Czołpiński, Associate ADN Podatki

W poniedziałek wiceminister finansów Jan Sarnowski potwierdził wcześniejsze doniesienia jak i informacje zawarte w projekcie ustawy, że – zakładając pomyślny przebieg procesu legislacyjnego – już w październiku 2021 r. polscy przedsiębiorcy będą mieli możliwość korzystania z e-faktur.

Początkowo stosowanie e-faktur będzie dobrowolne, natomiast od 2023 roku mają się one stać obowiązkowym narzędziem przedsiębiorców.
Warto podkreślić, że poprzez e-faktury Ministerstwo rozumie faktury ustrukturyzowane, których wystawianie i otrzymywanie będzie obsługiwane za pośrednictwem rządowego systemu teleinformatycznego KSeF (Krajowy System e-Faktur).

Jest to więc co innego niż faktura elektroniczna (potocznie nazywana e-fakturą) generowana w ramach wewnętrznego systemu księgowego przedsiębiorcy i wysyłana e-mailem do kontrahenta – stosowanie zwykłych faktur elektronicznych już od dawna przewiduje ustawa o VAT.

Wprowadzenie KSeF oznacza jeszcze większą inwigilację rozliczeń przedsiębiorców. Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy:
„(…) projektowane rozwiązania przyczynią się nie tylko do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku VAT, ale także uproszczenia samego procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców, z uwagi na możliwość zdalnego monitorowania przez organy podatkowe obrotu dokumentowanego fakturami. Proponowane rozwiązania umożliwią także zwiększenie dochodów budżetu państwa w wyniku zakładanego zwiększenia poboru podatku VAT na każdym etapie obrotu towarami i usługami.

Wydawać by się mogło, że skorzystanie z KSeF zanim stanie się on obowiązkowy jest zbędnym „wyjściem przed szereg”. Jednakże ustawodawca przewiduje preferencje mające zachęcić do skorzystania z systemu. Tymi preferencjami jest m. in. skrócony z 60 do 40 dni termin zwrotu podatku VAT przy spełnieniu odpowiednich warunków. Ponadto, dzięki skorzystaniu z wystawiania e-faktur podatnicy zostaną zwolnieni z obowiązku ich przechowywania i archiwizacji.

Wiceminister Finansów chwalił się ponadto, że wprowadzenie e-faktur jeszcze w tym roku będzie oznaczać, że:
„Polska będzie czwartym krajem w Unii Europejskiej, który wdraża to rozwiązanie. Przegonimy na przykład Francję, która już od roku planuje wdrożyć u siebie e-fakturę, natomiast zaplanowała jej wdrożenie do systemu w perspektywie najbliższych dwóch, trzech lat.”
Takie twierdzenia ze strony rządu mogą budzić niepokój. Oznaczają bowiem, że twórcom projektu zależy na jak najszybszym wprowadzeniu rozwiązania. Należy jednak pamiętać, że proces legislacyjny to nie wyścig i wymaga precyzyjnego uregulowania wszelkich założeń wprowadzanego rozwiązania.

W przeciwnym wypadku dochodzi do tworzenia prawa pełnego luk i niedopowiedzeń, czego najlepszym przykładem jest obowiązująca od tego roku nowelizacja ustawy CIT, w ramach której m.in. uznano za podatnika CIT spółki komandytowe i niektóre spółki jawne.

Pocieszeniem może być fakt, że omawiany projekt wprowadzenia e-faktur zakłada, że 2022 rok będzie rokiem „testowym”. Powinno to więc pozwolić na bieżące wprowadzanie poprawek i przygotowanie sprawnego instrumentu do 2023 roku, w którym posługiwanie się e-fakturami ma być obowiązkowe.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *