Nowy termin rozliczenia podatku CIT

11.03.2021


Autor: Michał Miklaszewski,  Associate, Aplikant radcowski  ADN Podatki

Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie Ministerstwa Finansów, równolegle do procedowanej w Parlamencie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw wydane ma zostać rozporządzenie w sprawie przedłużenia czasu na rozliczenie CIT do 30 czerwca 2021 r..

Na ten moment podatnicy zobowiązani są do rozliczenia podatku CIT do dnia 31 marca 2021 r. Do tego dnia więc, podatnicy obowiązani są do:
• złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego/straty poniesionej w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 28 lutego 2021 r.
• wpłaty podatku należnego wykazanego w powyższym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Co do zasady, zmiany terminów rozliczenia z podatków dokonywane są poprzez odpowiednie ustawy, jednak jak podaje MF, z uwagi na kalendarz prac parlamentarnych, postanowiono przedłużyć czas na rozliczenie CIT z dnia 31 marca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. poprzez wydanie rozporządzenia w tej materii.

Jednocześnie, przedłużenie czasu na rozliczenie CIT nastąpi również na podstawie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, która obecnie jest w trakcie prac w Parlamencie. Wydanie powyżej wspomnianego rozporządzenia, zgodnie z informacjami przekazanymi przez wiceministra finansów Jana Sarnowskiego, ma zapewnić uniknięcie wątpliwości co do możliwości skorzystania z planowanego przedłużenia.

Nie ulega wątpliwości, że zaproponowana forma przedłużenia czasu na rozliczenie CIT do dnia 30 czerwca 2021 r. wydaje się wątpliwa pod kątem prawidłowej legislacji, o tyle już sam zamysł można uznać za pozytywny. Każda forma wsparcia przedsiębiorców w dobie trwającej pandemii jest na wagę złota – nawet jeżeli tyczy się jedynie przedłużenia terminu zapłaty podatku.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *