Dorady podatkowi najpóźniej do 25 maja muszą złożyć oświadczenie o ubezpieczeniu OC

Obowiązek ten nie obejmuje doradców podatkowych, którzy zawarli umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC za pośrednictwem Izby (w oparciu o Umowę Generalną).

Uwaga! Obowiązek złożenia oświadczenia spoczywa również na doradcach podatkowych zatrudnionych w podmiotach uprawnionych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, w których – z uwagi na zatrudnienie – zostali objęci ubezpieczeniem zawodowym.

 

Krajowa Rada Doradców Podatkowych wzywa do złożenia oświadczeń w terminie do 25 maja 2011 r. i informuje, że niezłożenie oświadczenia stanowi naruszenie § 9 ust. 5 Statutu KIDP i będzie skutkować skierowaniem sprawy do Rzecznika Dyscyplinarnego (w oparciu o art. 64 ust. 1a pkt 3 Ustawy o doradztwie podatkowym).

 

KIDP/red.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *