E-faktury w zamówieniach publicznych

Pomysłodawca – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zakłada, iż zmiana pozwoli zmniejszyć koszty prowadzenia działalności gospodarczej i wyeliminować błędy, które pojawiają się przy ręcznym wprowadzaniu danych z faktur.
Planowo administracja publiczna ma zostać zobowiązana do przyjmowania faktur elektronicznych, a następnie obowiązek wystawiania takich faktur obejmie także przedsiębiorców.
Zgodnie z projektem ustawy, zmianami zostaną objęci zamawiający i wykonawcy (zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych) oraz koncesjodawcy i koncesjonariusze (zgodnie z ustawą o koncesji na roboty budowlane lub usługi).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *